Walne Zebrania Członków KLP

Walne Zebranie członków Klastra Laboratoriów Polskich oraz szkolenie dla członków KLP nt "OMÓWIENIE ZMIAN W DOKUMENTACH PCA, PROBLEMY ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ W LABORATORIACH BADAWCZYCH"