[30.11.2021] Odpowiedź PCA w sprawie pisma z 11.09.2021