CELE i ZADANIA

Integracja środowiska laboratoryjnego;

  1. Ochrona interesów laboratoriów oraz reprezentowanie ich wobec władz państwowych i samorządowych;
  2. Stała współpraca, jako ciało doradcze w opiniowaniu i wnioskowaniu zmian do wewnętrznych wymagań jednostki akredytującej, przepisów prawa oraz do projektów przepisów prawa w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia;
  3. Organizacja szkoleń i badań PT;
  4. Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia m. in. poprzez powołanie niezależnych obserwatorów KLP;
  5. Inne zgodnie ze Statutem KLP

Zgodnie z wymaganiami PN EN ISO/IEC 17011 Klaster Laboratoriów Polskich, zrzeszający laboratoria, stał się stroną dla Polskiego Centrum Akredytacji. W związku z powyższym nowo wdrażane i nowo wydawane dokumenty PCA przed ich wydaniem powinny posiadać opinię Klastra Laboratoriów Polskich, tak jak jest to przyjęte w innych jednostkach akredytacyjnych na terenie Europy.