RYS HISTORYCZNY

Pomysł utworzenia stowarzyszenia zrzeszającego pracodawców posiadających laboratoria powstał na początku 2013r. Opracowano cele i zadania, a następnie we wrześniu 2013r przy ZPPZ Lewiatan powstał Klaster Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (KLBW). Przez blisko rok, członkowie zrzeszeni w KLBW spotykali się z pracownikami ministerstw, m.in.: Ministerstwem Gospodarki nadzorujące PCA, Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Środowiska. Spotkania te zaowocowały wstępnymi ustaleniami, które miały być początkiem „nowego” dla laboratoriów.

Kapituła i grupa członków KLBW we wrześniu 2014r podjęli decyzję o wyjściu z Lewiatana i utworzeniu niezależnego i apolitycznego Stowarzyszenia pod nazwą Klaster Laboratoriów Polskich (KLP), który ostatecznie zawiązał się 10 października 2014r, a dwa miesiące później otrzymał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Grupa założycielska Klastra KLP, to kapituła i grupa członków klastra KLBW dodatkowo wzmocniona merytorycznie przez wybitne osobowości nauki, dziekanów i profesorów trzech szczecińskich uczelni.

Klaster Laboratoriów Polskich skupia i zaprasza do współpracy laboratoria z terenu całej Polski, w tym laboratoria urzędowe i prywatne. Nasze cele są jasno określone i nastawione głównie na pomoc laboratoriom, szczegóły w zakładce CELE I ZADANIA.

To członkowie Klastra, jako pierwsi, zareagowali na wymagania PCA w DAB-07 w sprawie stosowania metod alternatywnych, a nasze rozmowy i wyjaśnienia z właściwym regulatorem skutkują możliwością ich stosowania przez laboratoria. To Klaster KLP podejmuje ciągle inicjatywy w obronie interesów laboratoriów.

Nie musicie stać z boku, włączcie się do współpracy. Zachęcam i zapraszam
Prezes Stowarzyszenia
Klaster Laboratoriów Polskich
Danuta Anna Wojciechowska