Category: Bez kategorii

15

mar2022
Ostatnio, głównie na skutek ogłoszonego przez PCA komunikatu nr 353 z dnia 24.08.2021r. pojawiło się wiele interpretacji zarówno audytorów PCA, jak i różnych firm szkolących na temat znaczenia słów : rezultat : wynik Po co wymyślać i tworzyć teorie, skoro norma ISO 17025 jasno rozróżnia rezultat od  wyniku? Rezultat jako zgodność, to potwierdzenie oczekiwanego działania (dla ... Więcej Informacji
15 marca 2022mkuberski