mkuberski

15

mar2022
Ostatnio, głównie na skutek ogłoszonego przez PCA komunikatu nr 353 z dnia 24.08.2021r. pojawiło się wiele interpretacji zarówno audytorów PCA, jak i różnych firm szkolących na temat znaczenia słów : rezultat : wynik Po co wymyślać i tworzyć teorie, skoro norma ISO 17025 jasno rozróżnia rezultat od  wyniku? Rezultat jako zgodność, to potwierdzenie oczekiwanego działania (dla ... Więcej Informacji
15 marca 2022mkuberski

09

gru2021
9 grudnia 2021mkuberski

09

lis2021
Pismo KLP do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji z prośbą o interwencję w sprawie wydanego przez PCA Komunikatu nr 353 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację.
9 listopada 2021mkuberski

11

paź2021
Głos Klastra Laboratoriów Polskich zaprasza na sympozjum w Sypniewie: "Retrospekcja akredytacji czyli zadania i oczekiwania względem posiadanejakredytacji"
11 października 2021mkuberski

06

paź2021
Pismo KLP do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji z prośbą o wyjaśnienie niepokojących sytuacji i zdarzeń pojawiających się na ocenach CAB
6 października 2021mkuberski