15.09.2022r odp. na pismo PCA wniosek w sprawie zmian ocen po zmianie siedziby laboratorium