Rezultat czy wynik? wg Danuty Wojciechowskiej

Rezultat czy wynik? wg Danuty Wojciechowskiej

Ostatnio, głównie na skutek ogłoszonego przez PCA komunikatu nr 353 z dnia 24.08.2021r. pojawiło się wiele interpretacji zarówno audytorów PCA, jak i różnych firm szkolących na temat znaczenia słów : rezultat : wynik

Po co wymyślać i tworzyć teorie, skoro norma ISO 17025 jasno rozróżnia rezultat od  wyniku?

Rezultat jako zgodność, to potwierdzenie oczekiwanego działania (dla procesu, nie wyniku !!!).

Zapisano to w ISO 17025 w punktach:
· 8.3.2 n
· 7.4.3
· 7.9.5
· 7.9.6

Wynik jako badanie / odniesienie się do wyniku badania. Pisze o tym norma ISO 17025 w punktach:
· 6.2.6
· 6.3.1
· 6.4.1
· 6.4.6
· 6.4.12