[24.08.2021 r.] Pismo KLP do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji w sprawie wydanego przez PCA Komunikatu nr 353 z dnia 24.08.2021 r.

[24.08.2021 r.] Pismo KLP do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji w sprawie wydanego przez PCA Komunikatu nr 353 z dnia 24.08.2021 r.

Pismo KLP do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji z prośbą o interwencję w sprawie wydanego przez PCA Komunikatu nr 353 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację.