[06.10.2021 r.] Pismo do PCA Szczecin dn. 06/10/2021

[06.10.2021 r.] Pismo do PCA Szczecin dn. 06/10/2021

Pismo KLP do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji z prośbą o wyjaśnienie niepokojących sytuacji i zdarzeń pojawiających się na ocenach CAB