Category: Walne Zebrania Członków KLP

12

kwi2021
Walne Zebranie członków Klastra Laboratoriów Polskich oraz szkolenie dla członków KLP nt "OMÓWIENIE ZMIAN W DOKUMENTACH PCA, PROBLEMY ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ W LABORATORIACH BADAWCZYCH"
12 kwietnia 2021mkuberski