KLASTER LABORATORIÓW POLSKICH

Pomysł utworzenia stowarzyszenia zrzeszającego pracodawców posiadających laboratoria powstał na początku 2013r. Opracowano cele i zadania, a następnie we wrześniu 2013r przy ZPPZ Lewiatan powstał Klaster Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (KLBW). Przez blisko rok, członkowie zrzeszeni w KLBW spotykali się z pracownikami ministerstw, m.in.: Ministerstwem Gospodarki nadzorujące PCA, Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Środowiska. Spotkania te zaowocowały wstępnymi ustaleniami, które miały być początkiem „nowego” dla laboratoriów.

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO KLASTRA LABORATORIÓW POLSKICH?

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego Klastra Laboratoriów Polskich. Przed dołączeniem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.