Aktualności

Uwaga!

W dniu 28.05.2020r. Zarząd KLP otrzymał odpowiedź od Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji w sprawie o odstąpienie od pobierania opłat za uczestnictwo w systemie akredytacji do dnia zakończenia kwarantanny. Propozycja PCA przekazana została do członków KLP, a sposób postępowania w sprawie płatności każde z laboratoriów podejmie we własnym zakresie. 

W dn. 21.05.2020r. KRS zatwierdził zmianę w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej KLP

W dniu 02.04.2020r W związku tragiczną wręcz sytuacją gospodarczą kraju, Klaster Laboratoriów Polskich  złożył wniosek do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji o odstąpienie od pobierania opłat za uczestnictwo w systemie akredytacji do dnia zakończenia kwarantanny pismo

 

Klaster KLP w ramach współpracy z Polskim Centrum Akredytacji, 26 czerwca 2019r organizuje spotkanie laboratoriów wdrażającymi normę PN EN ISO/IEC 17025:2018 z przedstawicielami PCA 

Tematem spotkania będzie podejście Polskiego Centrum Akredytacji do wymagań PN EN ISO/IEC 17025:2018 na ocenach CAB, a w szczególności:

-  Wymagania dotyczące procesu

-  Zatrudnienie personelu (forma zatrudnienia oraz opłaty CAB w systemie    akredytacji)

-  Nadzór nad wyposażeniem własnym i wypożyczonym i jego nadzorowanie

-  Bezstronność personelu a np. rozpatrywanie skarg w laboratoriach jednoosobowych

-  Zapis „Procedura” traktowany jako udokumentowanie czy przyjęty zwyczaj?

-  Wybór dostawców usług, w tym organizatorów badania biegłości PT/ILC

-  Czy „Uwagi” w normie są traktowane jako wymaganie czy jako wskazówka? np. cechy walidacji

-   Ryzyko, szanse i doskonalenie – podejście w ocenie

-   Inne wynikające z bieżącej dyskusji na spotkaniu z przedstawicielami PCA

 1. wykładowcy: pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji 

  * Pani Maria Szafran Kierownik Działu Akredytacji Badan Emisji w Środowisku  oraz * Pan Andrzej Kober Kierownik Działu Akredytacji Badao Mechanicznych i Fizycznych. Z uwagi na brak zgody Dyrektora PCA, imiona i nazwiska wykładowców nie zbędą umieszczone na  zaświadczeniach ze spotkania

 2. forma spotkania: wykład /interpretacja / dyskusja 
 3. miejsce spotkania: Kołobrzeg, "Poznanianka" ul. Cypriana Kamila Norwida 1, Kontakt w celu rezerwacji noclegu:+(48) 94-352-60-81 , https://poznanianka.pl
 4. czas trwania: godz. 9.00 - 17.00 max
 5. koszty organizacyjne: 450zł /os. (lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie ze spotkania, materiały PCA ze spotkania przekazane drogą elktroniczną). Tylko terminowa wpłata (min. 14 dni przed spotkaniem) będzie upoważniała do uczestniczenia w spotkaniu. Opłata nie zawiera kosztów noclegu i dojazdu.
 6. termin składania zgłoszeń: do  10 czerwca br. zgodnie z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ (karta do pobrania)
 7.  zakwalifikowane na spotkanie osoby zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo najpóźniej do 15 czerwca i dopiero po otrzymaniu tej informacji prosimy dokonać płatności na konto wskazane na karcie zgłoszeniowej. Po otrzymaniu płatności rachunek zostanie przesłany na wskazany adres mailowy uczestnika, a oryginał (na życzenie) może być odebrany w dniu spotkania. Klaster KLP nie wystawia faktur VAT.
 8. spotkanie maksymalnie do 80 osób, decyduje kolejność zgłoszenia

Osoby chcące otrzymać zaświadczenie ze szkolenia muszą wyrazić  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO” (klauzula i podpis uczestnika na liście obecności) 

Zachęcamy do przesyłania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pytań i wątpliwości dotyczacych wymagań, zapisów w PN EN ISO/IEC 17025:2018 oraz rozbieżności co do wymagań na ocenach PCA. Przesłane do nas informacje (bez identyfikacji pytającego) zostaną przesłane do PCA, a następnie zostaną omówione na planowanym spotkaniu. 

 

=============================

 

21-23.02.2019 Szkolenie dla członków KLP nt „Wdrożenie normy PN EN ISO/IEC 17025 : 2018 w laboratorium badawczym"

21.02.2019 Walne Zebranie członków KLP

14.02.2019 Pismo do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie tworzenia listy laboratoriów na badania w kierunku Salmonella i Campylobacter

=====================================

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w Nowym 2019r życzy Zarząd Klastra KLP

 

 Znalezione obrazy dla zapytania gify bożonarodzeniowe

 

 

 

W dniu 26.06.2018r w Poznaniu odbyło się spotkanie z pracownikami PCA w sprawie nowelizacji normy ISO/IEC 17025. Spotkanie bardzo udane, problemy i wątpliwości wyjaśnione.  Wykładowcom i uczestnikom spotkania dziękuje Zarząd KLP.

RODO - zarząd KLP wychodząc naprzecie wymaganiom prawa i oczekiwaniom swoich członków organizuje szkolenie w zakresie ochorony danych osobowych wg wymagań Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

Uwaga!

Klaster KLP w ramach współpracy z Polskim Centrum Akredytacji, w dniu 26.06.2018r. organizuje spotkanie z laboratoriami wdrażającymi nowe wydanie ISO/IEC 17025:2017.

Temat spotkania: "Nowelizacja normy ISO/IEC 17025-kierunki zmian -interpretacja wymagań"

 1. wykładowcy: pracownicy Polskiego Centrum Akredytacji 
 2. forma spotkania: wykład /interpretacja / dyskusja 
 3. miejsce spotkania: Poznań, Hotel Campanile, ul. Świętego Wawrzyńca 96, 
 4. czas trwania: godz. 9.00- 17.00 max
 5. koszty organizacyjne: 400zł /os. (wyżywienie, przerwy kawowe, zaświadczenie, materiały  ze spotkania/ szkolenia). Tylko terminowa wpłata (min. 14 dni przed spotkaniem) będzie upoważniała do uczestniczenia w spotkaniu. 
 6. Opłata nie zawiera kosztów noclegu i dojazdu.
 7. termin składania zgłoszeń: 12 maja br. Laboratoria o zakwalifikowaniu się na spotkanie zostaną poinformowane drogą mailową
 8. spotkanie maksymalnie do 50 osób 

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Osoby chcące otrzymać zaświadczenie ze szkolenia muszą wyrazić  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO” (klauzula na liście obecności) 

=============================================================

 

28.03.2018 Dyrektor PCA przychylił się do prośby KLP w sprawie spotkań informacyjnych dotyczących wymagań PN EN ISO/IEC 17025:2017. Trwają ustalenia szczegółów

21.03.2018 Zarząd KLP zwrócił się do PCA z prośbą o zorganizowanie spotkań informacyjnych dotyczących wymagań PN EN ISO/IEC 17025:2017. Laboratoria mają prawo znać otrzymać tożsamą informację od swojej jednostki akredytującej co jej auditorzy. Naszym zdaniem taka forma spotkań powinna być w ramach podpisanej umowy z PCA oraz corocznie wnoszonych opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji.

Nowy Rok się rozpoczął. Życzmy sobie, aby spraw do załatwienia było jak najmniej :)

==============================================

06.10.2017 Klaster KLP został zaproszony na jubileuszową konferencję Stowarzyszenia Niepokonani 2012.
W spotkaniu tym uczestniczyli m.in.:

-    - przedstawiciel Prezydenta RP p. Andrzej Dera, który odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy

-    - przedstawiciele ministerstw, w tym Ministra Pawła Cybulskiego, Wiceszefa Krajowej Administracji Skarbowej

-   - posłowie, m.in Tomasz Rzymkowski, Z-ca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członka Komisji i Finansów Pana.. dr Jarosław Sachajko, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

-    - Szefowa Programu "Państwo w Państwie" p. Małgorzata Mikulska

-    - adwokaci, radcy prawni, 

-    - Prezesi stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców.

 - członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście

Szczegółowe informacje dostępne dla członków KLP

25.07.2017 Członkowie KLP wystosowali pismo do Polskiego Centrum Akredytacji w sprawie weryfikacji wymagań ISO 17025 pkt.4.14

01.06.2017 W oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Klaster KLP  wystąpił do PCA udostępnienie 3 ostatnich raportów European Accreditation z ewaluacji Polskiego Centrum Akredytacji.

18.05.2017 Zaskakująca wypowiedź Prezesa PKN. cyt. "Powołanie PN w przepisach niższego rzędu (rozporządzeniach) nie zmienia ich dobrowolnego statusu... Obowiązek stosowania Polskiej Normy może być nałożony tylko przez ......." Wygląda na to że normy przywołane w rozporządzeniach nie są obowiązujące?

17.05.2017 Pismo skierowane do Prezesa PKN w sprawie norm wycofanych i zastąpionych a wymagania przepisów prawa :DW

04.05.2017 Pismo skierowane do Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji w sprawie stosowana norm wycofanych i zastąpionych a wymagania przepisów prawa. :DW

W dniach 9-10.03.2017r:

- Zarząd KLP na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zatwierdził roczny bilans 2016r.

- odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie dokumentowania auditów wewnętrznych

- gościliśmy p. Adama Gizickiego, Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Niepokonani 2012.

09.03.2017 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KLP na którym Zarząd omówi bilans roczny i osiągnięcia Klastra w roku 2016. Członkowie KLP ustalą też wytyczne działań na 2017r.  

12.01.2017 Przeprowadzono ponowne wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klastra Laboratoriów Polskich. Szczegółowe informacje w zakładce Władze.

==============================================================================

19.11.2016  Dzięki działaniom Klastra PCA dokonało zmiany cennika. Znaczna obniżka opłaty wstępnej oraz niewielka zmiana opłat rocznych. Zawsze to coś...

08.06.2016 W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju i na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie konkursów na Dyrektora i zastępcę Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji. Jest to akt wykonawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542).

Projekt rozporządzenia dostępny jest pod linkiem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286158/katalog/12356572#12356572

20.04.2016  W odpowiedzi na zapytanie Klastra Laboratoriów Polskich, Główny Lekarz Weterynarii przekazał pismo na ręce Prezesa KLP Danuty Wojciechowskiej z ważna informacją dla laboratoriów badających żywność. Laboratoria nie muszą być zatwierdzane przez Głównego Lekarza Weterynarii, jeśli nie wykonują badań w ramach kontroli urzędowej, a jedynie wykonują badania właścicielskie dla zakładów w ramach ich procedur HACCP. pobierz

Laboratoria nie wykonujące badań urzędowych, tym samym, nie muszą ponosić dodatkowych kosztów i przechodzić stresów wynikających z udowadaniania, że akredytacja jest wystarczającym dowodem ich kompetencji.

20.04.2016 Posłowie Grzegorz Woźniak i Michał Jach włączyli się do rozwiązywania ogólnopolskich problemów laboratoriów, które od lat były nie do rozwiązania. Są szybkie decyzje i pierwsze efekty tych działań. Za wsparcie działań KLP dziękuje Zarząd.

24.02.2016 Klaster Laboratoriów Polskich przesłał do PCA uwagi do projektów dokumentów DA-01 i DA-05. 

16.02.2016 Klaster Laboratoriów Polskich podpisał porozumienie o współpracy z Gdańską Fundacją Wody i objął patronatem ich szkolenia. W myśl porozumienia, członkowie Klastra, mają 10% rabat na szkolenia objęte patronatem KLP

19.01.2016 Przedstawiciele Klastra KLP spotkali się w Ministerstwie Rozwoju z Podsekretarzem Stanu Panią Jadwigą Emilewicz. Przedmiotem rozmów były istotne kwestie dotyczące ...........................

======================================================================

Ważne szkolenie dla laboratoriów. Szczegóły w zakładce "Szkolenia"

20.10.2015 Zarząd Klastra Laboratoriów Polskich złożył sprzeciw kandydaturze Tadeusza Matrasa na stanowisko zastępcy dyrektora PCA.

16.10.2015 Prezes Klastra KLP Danuta Wojciechowska spotkała się w Warszawie z Panem prof. Leszkiem Rafalskim Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych i Panią Beatą Mikulską Dyrektorem Biura RGIB. Celem spotkania było omówienie kluczowych zagadnień stanowiących podstawię współpracy, w tym ...

06.10.2015

Wniosek Klastra KLP o zorganizowanie przez Polskie Centrum Akredytacji spotkania z przedstawicielami zainteresowanych stron w celu omówienia wprowadzonych zmian do projektu PN EN ISO/IEC 17025 oraz .....

27.09.2015 W środę 23.09.2015r odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Klastra KLP z Dyrektorem PCA. Informacje dotyczące poruszanych zagadnień i uzgodnienia dostępne .....

UWAGA

Klaster KLP składa uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badania wody do spożycia dla ludzi.

UWAGA

W dniu 15.09.2015r na ręce Prezesa KLP wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie .....

UWAGA

Pani Lucyna Olborska, Dyrektor PCA, przyjęła zaproszenie na spotkanie z Klastrem KLP. Trwa uzgadnianie terminu spotkania, które planowane jest na wrzesień br.

UWAGA      

Zgodnie z wnioskiem Klastra KLP, Polskie Centrum Akredytacji wdrożyło możliwość opiniowania dokumentów przed ich nowelizacją. Od tej chwili macie Państwo możliwość wypowiedzenia się na temat stawianych Wam wymagań. Ponadto, Klaster KLP zwróci się do PCA, aby kazdorazowo przed propozycją zmiany CAB był informowany za pomocą komunikatu dostępnego na stronie głównej PCA i poprzez IBOK.

10.08.2015  Pismo do Dyrektora PCA z prośbą o spotkanie w sprawie realizacji ....

10.08.2015  Odpowiedź na pismo Ministerstwa Gospodarki z dn. 15.07.2015 ........

05.08.2015  Pismo do Głównego Lekarza Weterynarii z prośbą o spotkanie w sprawie ...

04.08.2015  Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie metod alternatywnych ...

UWAGA     

Zarząd Klastra Laboratoriów Polskich w imieniu członków zrzeszonych w Klastrze, przekazał gratulacje Pani Lucynie Olborskiej z okazji wyboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

22.07.2015  Pismo KLP do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie konkurencji z ...

15.07.2015 Uchwała Zarządu KLP o wsparciu magistrów kończących Kierunek MIKROBIOLOGIA w ubieganiu się o tytuł diagnosty

14.07.2015  Pismo KLP do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie monopolizacji ...

11.06.2015  Wpłynęła odpowiedź PCA na pisma skierowane przez Klaster w dn. 11.05.2015r dotyczące obniżenia opłat, pobierania zaliczek, dokumentu FA-71 .

UWAGA      

W dniu 28.05.2015r  Ministerstwo Gospodarki przesłało do Klastra pisemne podziękowanie za  zaangażowanie w proces akredytacji w Polsce oraz zapewnienie o  ............

23.05.2015   Wniosek do PCA o umożliwienie reagowania zainteresowanych stron na projekty zmian PCA dotyczących oceny laboratoriów. Laboratoria mają prawo wiedzieć jakie będą zmiany, a nie dowiadywać się o tych zmianach na audicie.

21.05.2015   Pismo do PCA w sprawie poufności kompetencji auditorów PCA i kompetencji Kierownika Działu Akredytacji Laboratoriów. Laboratorium, skoro laboratorium płaci PCA za usługę, ma prawo wiedzieć jakie kompetencje ma osoba która będzie go oceniała.
21.05.2015    Interwencja Klastra w spornej sprawie: PCA -  laboratorium.
UWAGA         

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Patronem Honorowym Klastra

UWAGA         Ważne szkolenie dla laboratoriów. Szczegóły w zakładce "Szkolenia"

11.05.2015    Pismo do PCA w sprawie obniżenia opłat za akredytacje i jej utrzymanie

11.05.2015    Pismo do PCA w sprawie pobierania zaliczek na poczet przeprowadzanych ocen.

11.05.2015   Wniosek do PCA w sprawie możliwości rzetelnej oceny prowadzonej  przez laboratoria  składany na FA-71. 

29.04.2015r. Spotkanie Klastra KLP z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii.

Są wypracowane uzgodnienia we wszystkich poruszanych tematach. Teraz czekamy na zatwierdzenie ustaleń przez najwyższe Kierownictwo Ministerstwa i Głównego Lekarza Weterynarii.
UWAGA       W dniu 16.04.2015r  Ministerstwo Gospodarki przesłało do Klastra pisemne podziękowanie za  zaangażowanie i uwagi do projektu ustawy o systemie zgodności i nadzoru runku oraz o zmianie innych ustaw.

UWAGA       Zmiana kierownictwa PCA. Szczegóły na stronie PCA w zakładce Aktualności

UWAGA       Zachęcam do zapoznania się z materiałami przedstawionymi dn. 26.03.2015r. przez PCA na targach EuroLab 2015. Materiały zawierają m.in. treści dotyczące stosowania metod alternatywnych, równoważnych, inne.To ogromny sukces Klastra !!!! Może to pierwszy krok, aby traktować Klaster jak merytorycznego partnera do rozmowy? Jesteśmy otwarci na spotkania i dyskusję.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Laboratoria, firmy obsługujące laboratoria, w tym dostawcy wyposażenie, firmy serwisujące wyposażenie, firmy szkoleniowe, organizatorów badań PT, inne,  Zarząd Klastra zaprasza do współpracy. Naszym zadaniem jest rozwiązywanie problemów, pomoc w doskonaleniu kompetencji laboratoriów, podnoszenie ich świadomości w zakresie ich praw.

19.03.2015r. Spotkanie przedstawicieli Klastra KLP w Ministerstwie Gospodarki
Omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczące współpracy laboratoriów z PCA, wymagań kompetencyjnych osób podejmujących kluczowe decyzje dla laboratoriów, a przede wszystkim wysokości opłat i utrzymania akredytacji. Ze spotkania sporządzono protokół, który zawiera tematy wymagające natychmiastowych czynności naprawczych. Protokół  ze spotkania został przesłany do członków Klastra, Ministerstwa Gospodarki (MG).

 04.03.2015r. Spotkanie przedstawicieli Klastra KLP w Ministerstwie Rolnictwa.

Oprócz przedstawicieli Ministerstwa na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Głównego Lekarza Weterynarii. Merytoryczne spotkanie przebiegało w atmosferze zrozumienia dla poruszanych problemów, prowadzone rozmowy dały nadzieje na rozwiązania usprawniające pracę, tym samym prowadzące do tzw szeroko rozumianych oszczędności w laboratoriach badających żywność. Kontynuacja rozmów już w kwietniu.

UWAGA         Ministerstwo Gospodarki w uzasadnieniu  projektu ustawy o systemie oceny zgodności uwzględniło wnioski członków Klastra. Potwierdzono zarzuty w sprawie niezgodności przepisów polskich z prawem unijnym, brak kompetencji Rady ds Akredytacji, inne. Zarząd na podstawie opinii członków Klastra i laboratoriów współpracujących prześle do Ministerstwa Gospodarki uwagi i propozycje zmian do projektu ustawy, m.in.: w zakresie wysokości opłat za oceny i utrzymania akredytacji oraz wymagań kompetencyjnych osób mających bezpośredni wpływ na oceny laboratoriów i członków Rady ds Akredytacji.

27.01.2015      Pismo do Ministerstwa Gospodarki

05.01.2015      Pismo do Ministerstwa Gospodarki w sprawie składu Rady ds. Akredytacji

05.01.2015      Pismo do Pani Premier Ewy Kopacz - współpraca z ministerstwami     

------------------      

17.12.2014      Pismo w sprawie podjętych działań pokontrolnych Ministerstwa. Gospodarki w PCA

15.12.2014      Pismo w sprawie podjętych działań po rozmowach przedstawicieli Klastra

                        z przedstawicielami ministerstwa w dn. 08.09.2014r.

15.12.2014      Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie kontynuacji rozmów po wyborze GLW

09.12.2014      Klaster Laboratoriów Polskich jako strona w rozmowach z PCA

 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUSEhMVFhUWFxgYGBgXGBgYFRoaGhcYGBoWFx0YHiggHRolHRcYITEhJSkrLi4uHSAzODUtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICYtLS0tLS0tLS0tLystLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKsBJgMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYHAQj/xAA/EAACAQIEAwcBBQUIAgMBAAABAhEAAwQSITEFQVEGEyJhcYGRMlKhscHRBxQjQvAVM2JykrLh8SSCQ2PSwv/EABsBAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAADAQIEBQYH/8QAMhEAAgIBAwIEBAUFAQEBAAAAAAECEQMEEiExQQUTUWEicYGRMqGx0fAUI0LB4TNSFf/aAAwDAQACEQMRAD8A7jQAqAK+NwaXVKXFDKeR2qJRUuGQ4qXDOcdk+HW7+OxKsCbVsvlXMwX+8Krz6A1zNLBTyzvojm6WEZ5Zt9EaTF9ooxtjBWIgH+Kd4AUnIPPSSfTzrU895ljj9TS895ljj9Rna7D99dt2LLOuIeCzq7qLdpTqzBTGuwnfWjPHfJRXX/ROeG9qK6/ojQcK4YthcqtcaYk3HZyY5+ImPatEIKKpD4wUVSL1WLA7tA4XDXnaYW27aEg6KSNQetLzOoN+wvM9uNv2IeyNllwdgMSWNsMSSSZbxc/WjCqgk/QMMdsEn6BemDDOW3ZuJlQ75Ew4ZlzHJnd4Gm30rSE28z9kITbzP2X6mip48xFzFX8SmKvpcg4a462bQVWE2x9T5gSS2sREVj3SyRlKL5TdIxqUskZSi+U3S+RtMOTlGbeBPrGtbDYIX1LFJGYAEiRMEkAx0kH4qL5oi+xJUkioAVACoAVACoAVAAHtBwAXhntwtz7m8m8/OuVr/DYahbo8S/X5gYTFXWtMbdxSrDcH8fTzFeWyaaeOW2S5I6ECX9ZUkEba6+xqEpRdlOL4NJwrtmUhMQCw+0PqHqOddvR+K5I/Dl5Xr3Lphrj/AA+zjcM72wjvlJtsN5GuWRrrtB611c0MWpxOUKb7PuS0cew+GN24tu3pcY5QCQAW5CTtPKa42OEpvaVpEPFsJicMwW/bdCdp2McwRIPtTpadwdSVENUb3sVw+6+EDDw94SSzDxMBosdVjUT1NasOnls+Hg36ecIK5K2ELXBHt3FYsGUbg7EREeutEdJKElKzoT1kJwaSpgTtYt2zb7yy5V0abZ5qD4SDOhUgnQ9BRJeW7vgx6qalC65RhrWVFk+55n9FrBKUpukclux2BXPc7yPERA6BRyHSq5Xthsvj/ZHRUaHD3FXSfFG/6VgdvmuAQOsYN8U752KqhgKDzmJNdTT4YpVH7mrG4xj8HL7tnfq9IUFQA268AnoCfiobpEN0jlPYrHOq3hZE4jEOFSdQoALNdbyXN7mK5ekk9r29W/svU5mkk9rUerf2Xqe2CmE4k0Bn7lIHN7lxkA/1MzmiLUNQ67L8wg1DUOuy/M2OGIwad7f8WJxDiQCBLRpbUnZEHPyJrcv7a56s3Ksa56sVntQThxee2ELXu5SWPdtJgXMxAOTQ6xyqFn+DdJVbKrP8Kk1VslucfuA2LXcgX7xfwljlRUJBcmJIMaaa1bzXajXLLea7Ua5YH7Ucca7hLloJDm7+7PDDKrZhtzIYbabT0pGbI549q9aEZcjnjr3oIW+JXrLXcL/DLWcOLq3GkKdSIZV2AA5Gm+ZJOUfRWN8ySco+issYXjd28ctq0pZFtm7mYgKXAJtrA1YKSfgVZTk+EunUupuXEe3UEYPijW8Zeu5VZL2KTDTJzDJbiVG0AzNJhkam36uvshMJtTb9ZV9ka3ieOWzbNx9gQPdmCgfJFapyUVbNMpKKtmU47hDgsSmMsEhb1xbd63ybOYzDz39/U1kyQeLIske7pr/ZkyQ8rIpx7umv9lte0d1iFC2lzPiUDHMVAsD6yJEjNuJpizSfSu/5DVlk/wA/yGWuNHO1w2UF428MgIkMXvS3dsfsrq3pNSp89OeECyc9OeBWuKYi7cw6hkE38QGyhgGSzK6iTuT8xVVOcmvm/suCFOUnH6/lwa0VqNJ7QAqAFQAqAFQAqABvGeFWcQhF5dhow0ZfMH+hSM+DHlj8aA5fxXg4tuRavK69SGUjyOkH1FeUzvBCVQlf0ETcQe2Gfm6n5n2panD3Kxy0OtYrE2FcWLpUspEgxuImDpI61owajy53FteozzUzCW8VfwzgXBc0M96QfqBkMDJGnrXYcIZVvxtX6EqVm14l2wHEsThLF1VTZSQTLFiveNOwHh0FGdPNGMn2fI2PLOiXeOratqyiEJVFAAkkjQCdBoKbLPtja6HQ8hN7X1G/23mGoE1T+ost/Tbehm+1OMBsuTtFZcuRy4F5oqONnNxca++RI2JAmNBy9artjjW6Ry6ZeOK7kZTvz/rpSfL8x2Vq2XeD2mdu8JIEHynTp+tKzuMIbRlUie3xbLiGA0Atgac20JJ86bGO3GmhsODv1emKioAqcXR2s3RbEuUYKJjUqQKrNNxaRTIm4tIB9iezX7pazOB3z/Wd8o5IPz86TpsCxQrv3FafAsUK79yLgvZgrjL+LvgEm4xtCZgH+c+caRy1quLT7cksj6sjFg2zlkfV/oXu0vBGxD2LiFM1lmOW4CbbBgAQY56CmZcTlJSXYvlxOUlJPoR8R4TfdAhNu6rK63EeUWWy5WSAYCQYG+u9RPG5KuqCeNyVdUNTs/ct/u1y24a5YtG0e8kK4IGsiSCCNPLShYmmmnylRHlNNNPlKiseyT90gF0d6MR+8uxUlWfXSJ2EiPSq/wBPSVPvZX+n4VPo7JMZwsvjRFyQ1lVvAjXKjyuo2zHSI2BqXD+5d9uS3l/3Lvsr+hdscDuJeuul7Kl1hcKhRmzgAfVP0mAYirLE1JtPryWjiak2n1dkdrssgW2O8ebd572YQCzOTmB021jShYEq9nf3IWBKva39y/xvg6Yq2LVwtlDBvCcpkTH4zV8mNZFUi2THHIqkVU4AWe216/cvC0cyKwQKGGgZsoGZh51VYuU27ohY+bk7oYnZSwGD+PRnYAucsXDLpH2SdYqFhgnf85IWCCd/zkkxvZ627Pclw7G24ytENbEKV0000qZYk7f1+xZ402336/Yg7Pdn7aW7TvbYXVLv4mJKs8ZhoSCNBG+wO9RjxJJcc/uVx4lFLjn9+poacOFQAqAFQAqAPCahsDM8b45dEraQgD+ciT7CuHrfEc0ZOGKNL1f+hc3LsYrGcXuMfHduH5j7jFciWbLk5lJmf431srtf01J9xWfYmW+YOv3RP5inRiym0rveHJh70xR9iaKOIukenyK0Qj6FkAuIYZXhrZ7u4hlWXSD7flW/BllDiXKYyM3F2WuB8XxDMhxTgWsNmjMfqdxAaSfEQCRPQ07PtUNuK22bMWp2zUpcmovdqrCLLXFWeR3+Kxwhkk6jE6T1GNq7MpxjtQcQciaWwQfNvM+XlWmOncOZdTnZ8+/hdCHs+2S7M66hfiapqlugZOjD+Otq6yRP4j0rnYpuDoLpisYju7e8wDrUzjvmMb3Owz2b4BYXNdxU3LjickkKgJnUqQS/3DbXemy1WOPwJXRohhvlnb69MZxUAKgBUAKgBUAKgBUANuAkGNDGnPWgAbwrhty09x3ui4bhk+DKRAAAGp8IA2pcItXbKRi1dsKUwuKgBUAKgBUAKgBUAKgBUAKgBUAU+K33t2ndBJUZo6gan7ppGpnOGNyhy0Bz7i/aa/c2MJ0SRHrGvvXl8+tzZ3V0vRFXYEfGlv53/wBRP41k2sq77gy7eKkkE+f40+MbQptxYz996mp8os1u6Ed65Ou/mKtGNMS0wXi7g61rggUvUHPjmXnWhYk+wxFduIrIJGu8/wBaH3piwyXQKNnwPtCmJXI0d4o1EAAj7QH4gVydVpMmGW9XX6F2r5IOPcAtXlIAAPKNqtpdbkxS56ApNGGbhr23IJHpqPyiu558ckU0i9lhLRtjvTMqRAGsgGTt8VTcpPZ6kN8hu7jNNDIOx9a56xc8gQ3MTCH+uYpkcdzLJnYOzvZ9XsrcxAJdlBKgkBZExI3NLxaHG7b5NryM39ekMgqAFQAqAFQAqAFQAqAFQAqAFQAqAFQAqAFQAqAGtcAIBIk7efpRYWOoAVACoAbcaBME+m9Vk6VgBLnaeyDBD/6f1NcaXjmBOmn9v+kWjn3GsOous1gkWyZAOjITuByK1xs2bBObljTV+pRugYHaT3llnH2lBB9mAj5FNg7VvlfzuCmQ8RwduM9m7J2a3cGVwOvRhPofKn1i2Wn9H+/crNbuUAsUCu40/A9KvDnoLporq0/3bMD0Bn8au1X4khnDVsV/C3MuvibyFEckL9ELVA7FYQwPCZ5mfwEaVphkiX4Bl7hzxIBrTHNEBmGwGKUi7bRwQZVtAPv3FMnmwNbJNc9i6dG84fxRrlsFgFf+dZ0nqPI1wM2nUJ/DyuwUn0BPHkDDMNx+HMVq0sq+FgZ4Yo8jFdDy13A6D2I7FNjsMb9273Kyy2oXNmy6FiJHhBlYG8GqShCLdl4wckGcb+zBTctC3iGNsmLoIUOAATNvSNTAg7TzqieOuOoxYWnfY6NbuLbGXppVU1BUO2th6uyZhUAKgBUAKgBUAKgBUAUuKcUtYdM95sq9YJ+4A1SeSMFcik5xgrkQNxy0L1uxD57gJXwnLAXMSSfao8xblH1I8xblHuwpTBgqAFQAqAFQAqAM/wATQNj8IIEql9557KgHy5pMv/WK9mJlzlXyZoKcOFQAqAFQAH4zwFL/AIh4X68j/mHP1rma3wzHqPi6S9f3CjFcSwNy0ct1SOh3U+hry2o0eXTy+NfsVaBTF02mOk1RSUuGUqipfxBOxk/ZbenRjXUEgbfuK2jDXbXQ1oipLoW2kODw9m2STpOp3JPl6Uyc8k0LlD1KnFu09q14e6cjaRlC++tN0/h+TJzuSIWO+bKS8XN5gqBV56nYDdj5D9K0f0qxpuVsnbRS4liU/lud4QdSPp9BTcWOS6qgSfconi94SEAygbEmB8/lWlabE+ZPkvtTH4DiTP4wsEaQNjpJqmXBGPwtg1QTfEh1kbH+vmsvluEqBgLAYA38QmHUw1y4qAkSBmaMxHMAa+1dNOo7mSlbo+l+EcEt28PbsW2bLaQIJjWN206mT71lyYVld2zUpuHBR4jZuWjMlh9//NczPjnj6cmmEkyjxfHMEVm0IIGukggkfhU7pzhUirqL4OiV6gwioAVAFPiS3io7hratOpuKzCPLKw1qs91fCVlur4TH9luL4zHXLgN1LaWokpbBLSToM5MDwmsWmy5Mrbb4XojHpsuTK3b4XoaBuPD99XBoAxyM1xvs6DKPXXX1FaPOTy+WvS2aPOTy+WvTkEdpOHrfxSWUuXFMd5fYXHCLbAgDLOUFj5ciaXlgpzS+r5YrLjU5pfV8v9zQ8BTDi0DhsptmSCCTJ2JJOpOlaIbWvh6GjHtauPQFdvDmt2bA3vYi0n/qDmP4ClajlRj6tfuK1HO2Pq1+57bHecVbpYw4Ho1xp/2ihc5m/RfqC5zP2S/M0b3VUSxAA5kwKfaRofBVxPFrFuc962sQTLAEA7E1WWSMerKSyRj1ZHjeNWbRh2/lzmAWhPttl2XzolkjHqEskY9Ty5xYd53aI1w+HMVjKgf6SxJ99J0M0b+aQOXNIEYTtQ90gLZC50vshLZtbLZTIAHhMiDNJWdy7dm/sJWaT7dm/sRW+P3m7ojL/wCQljII+h7mctJnxDKhIHpQssnXvX58krJJ171+7B/HcRct38/fEtZtWFzgBQxu4mCGA0jKuoFLyNqVp9Nv5sXNtSu+m1fdm9U1tNh7QAqAFQAqAIsRaV1KsAyncESKpkjGcakrQGOxfZm3d8eGuMik6q6tEc8uaDXBy+G4Mj3Y217MnbYD492XS0ubNdP+JQCB5kRI+az5tO8C4TaLbElaMVjnZdHEryYbf8UvGlL8JQudlXVrjLkV1IElxOXeI6z08vKjU1CFy+lOjXpISnJpKzWd0hGUopXplEfBFcXzJp2m/udbylVUYvtP2FtXM13DyjgT3Yju2Pl9k7eU9K7eh8YnGoZeV69/+mTNoFJOUOH6HOFuwWHQx76yK9E4WkzjtE9rEqDrMHpvNLljbRBp+zmEHc3JgEkwQBm8UDnzmubq5y8yNFZJsiu8It2FYK+Y89RI6SBpVlqZ5WrVFbBvZzH9zjbFxoCd6JMdfDM+U1vnC8TrqkaMS+JNn0bgrpHr051jjKe2zU0gkkjzp0NyQt0Cu0GDtYhFS4JytPnsRRKmqaK7bNTXVFCoAVAEONuZbbt9lWPwCarJ0mysnUWznHYXGnD4O7cUZrt26tu0v2nyiB6CST5Cufo244rXVvg5+je3Ffdsg7P3hhsbirlxjca2rAnm91nUQPMtMf8AFVwPZlm/5bIwPZlm/wCWa+1abCYW9iLoFy64N29JgHT+7Bg+FR4QK2v+1jcnz3Zsf9vG5PnuyDE8bFixat2LaJcaz3gtxKoCBCwsFmZjAAjmeVRLJtjtj1oiWTaqj1oZed72OwS3FAe3Ze9cUbBmAQD2M1HMssb7K/r0K8yyxvsm/q6X7gbD40Pi7wL3La3sSym4rFRlsJGSfOD6D1pMZXN9rb5+XYVCSc315b/LsO7Q4lbtvEs5Gl5MLZDGcoDL3jif5jJ16AUZZKSd+tL8ick1JO/WiXi1rv2xr2UL5MPasJlWT4iS+XqQD66VbJFzc2l2S/cmcXNzaXZL9y3jOG3gcQEtMf3jD2rVvaLcKUZX6ATm86tPHJ7lXVJF5429y/8ApJf6L/BeFYmw11FKZGYMtwkkmLaoEK8oK7ztTIQnG17l4QlG17knD+zi2BZZrhPc2XttoArBjmZjzGv5dKI4VGrfRUTHEo1b6KhvCOz9tsLbRy5hg6Nmy3FCiLeqxBCae5ojiW1JhDFHYk/5/EGrHDLKZsttBmjNpvl+mZ3imqKXRDVFLoW6sSKgBUAKgDK9q+0N3DsERAJEhzrPkvLTzrj+I63NhajBVfcrJ0ZL+38U7AC85Y6ADQfdpXIWq1OSVKTIVtmp4VxrN/DLFnVRLRAbkSK6un1Cn/b6td/U3PC4pNkPErxOoJB+BV8ibH40kYDtHhpkrCtz+w3qK58qjLlFsuljJXEF9hMeDevWDAK+PTqCFPtqKp4phaxRyLp0J8OlJSljNfdva1xFE7EYKhhvVO0nbRxbtSwXF38ogF502kgE/eTXuNHb08N3Wjy2qS86VepS4baa5cAClucD7ppuaShC26EG54dZcwLikdBy+7SuHmmv8HYuTCeD4alzNnXSY0gR6RWXJnlCqZSzPY/gz4S/auW3W6i3FuBDAueFgYjntvXW0+rjmg21tdV7D4Zaq+h2PBcUW4BcUyrCR/XWsTyNM3qpK0FMNj2bQHQbnkKrHNkyS2otKEYq2Z/tl2pGDRXy5y7wFmDEElvw+a3xW51ZknPajp9dcWKgBUACe1d7Jg8Q3/1MPkR+dJ1EqxSfsJ1DrFJ+xmf2b8Fbu1xF3YZu5U8g31XPVoAHkKRo8TjBOX0E6PE4wTkQdieDm9ib2MuDwC65QcmbM3i/9QYHmfKq6XE90sj9XRTS4m5SyS9XRqO2GCu3sJctWRLNl0kCVDAsATpMCtOeDnCl7GnPCUoVH2Kbdn7pxC4hbiITaFtxkJKxztGdDGkmq+U9+9PtyR5T370+3P8AwtP2d/8AI79bzr/CW3Agnw6qcx89Y5mr+Ut+6yfKW/dfp+Q/D9mMOtu3bKlxbuG6pY65ySSTETvt6ULDBJL0JWGCSVdC2ODWM7P3VvM5BYlQSSNQTPOavsjd0XUIp3ReAqxY9igBUAVOJYEXkNtmZVbQ5TBI5ielVlFSVMrKKkqZPYtZFCgkxpJMn3NSiyJKkBUAKgBUAKgCvjcFburkuKGXofxHQ+dLyY45FtkrQGQ4j2Rso2ezfa232T4xry6/M1y8ugxRdwltf3LQxzu4g7h+Ce1czMFfcZlJXT0O9ZcWJ4p319+h0YRk4/Ezzi2IP2SPPlTsmWzRhxJGR4rjvCQ1Ym3J0OyNQVgvsMpNzFXFtkZjb8R2MZvAPWQfareJyrFjg2ZvDZKWScmau0C2uoHnXFfwna3LoNuXFHImpimysrrk5RxfBrfxmIy6LBKRsXAUR8zXr8GR4tPj3de/yPKaqUfNk16h7sbwgIniYZiZOnwJrDr9Qpy9hD5Nb/ZoO8x91cnfJK4i2gf/AGddVsufwToecU/zYNbq5FPgwODxOXENnJJDMpJknRiK7uXHeJbfRDnByXBrbPFWtg91dCncqSPwNcvym38SIxTnjfHQIYztlfsop/dzcSB41Y5AY3cAeE/d503BijP4d9V2/nU1efZlOLcVu4l8906xoBsB0ArXGCXQzynufJ9VV1RgqAFQBXx2CS8jW7i5kbcddZ5elRKKkqZEoqSpktu2FAVRAAgAbADYCpJHKoG1AHtACoAVACoA8LUARnEp9tfkVXfH1LbZeg9WB2M1KdlXwOqQFQAqAFQAqAFQAqAPGYASahugAXEOKk+FNB15n9BWLNqe0TZi0/eQKJrHZqSoaRVSRjrUUWToznHeAq8uiIXgwr5u7JIiSFIgjcHrvNUilCV0Rmg8sKXU5eb1/D5wrvauIQGAMfI2YevXStGzHkpTVpnJjLJglxwwvw3tjdYHvUJI0LKdD86j01rFn8Lxp/A69jp4/FtqqUeQPx/tpdbNZtKLfItMtHloI++tmk8KxwrJN37dimfxOeSNRVfqDOz1q44kTEkGdB6g861atwj1OTJBw457EAQw+K5/lQzc9AUgtgOM4y4pa3bRUH8zEmfIARNZ56bT45U5O/RFJSV0V8RxLFkBu9HhJJUIIOm55x7imQx6f8O3r3sngy1rDObxcmZfM2kas0k/fXTlkjs2+1DFOlQW4hhQ9tpHvWPDkcZqhS6kfZjjfc/w3YgA6Hl6UzW6XzXviuSWgj2j4/ayKvhclp0AMAAjU9ddvKkaPS5E23wRtPpuu+PFQAqAFQAqAFQAqAFQAqABPE+MBPCmrfcP1NZc2pUeEacWncuZdABiMY7mWYn8KwSzSl1ZuhijFcIg700vcxm1D7WKZTKkg+VWjlcejIljUuqDXDuPT4bv+r9RW7Fqk+JGLLpK5gHlaRIraYj2gBUAKgBUAKgABxnH5jkU6DfzNYNTmv4UbdPir4mCxWI0jwtWRWxMtFAmQsKqXTIXFVYyJlO1/ARfQuq/xAsabsv2fXmDyPrVYTcH7foU1OnWaNr8S/M5fem3aKLLEmRocxPIRvPlW1VPJb4OFV9S5wnsv/8ANiZLHXJtH+cjc/4fnpStTr1H+3h+/wCwxtRDNxf5UAEdNAP0rAn/AJSYuXuTWezFy6FOU5SRLkhfDzyA6nTpWiE5pOSXBaGKcuUibtFx390y21sEiAFaQLfoCJ1HTSs+n0EstyySS/NlZYJRfxIGAYy+Rca0lpf8WYsR6SNPWK1eVhxLam5D4aZkqcKwyDPevkPIhUAKmeTE7fM0yM24tV8iZ4aK3Eky2mgc4rPhe7IrM9W0jOf2e41PQf8AddPzEzatHKrY1rVRuFT08o9D66t4pSWHNYn32NbVJMXZNmFTZI17oETzMe9Fge94JiaLQHoaiwE7QJoboBK8iaE7VgINRYAjj3EcoyL9R38h+tZdTm2raupq02He9z6GamuY3Z0qHok0UQ2eulDVEKRA1UGIYWoTomgxwHjGQi258J2PQ/pW7TamntkZNVpbW+PU1c10zlimgBE1Fge1IFHi2K7tDG50H60nPk2Rsbhx75exlg1cls6dEimpRDJkqyFM9cUEIqvVGORE9UGJFa8KpIbHqY/iXC7du814DxN8A8yOhNZ8uWe3YuhzPEMOyW+PcoXlnfQffSo8HOR5w+7aa8ttoKgM7KDqVUSfPUwPetMMT/HLoOw4vMmkwz2mxDAgZtSqsQNFUHZR5CjJJ7lfdHZglVLtwDsBhQiNfv23ZU1QZd2+1rsBrrV4Rd30KZWq9TOcf7TDXMR5W1//AKP61rx6eU+nQxTy0Z/hlu5i7oZmyqpBA5CD051pzShpobYrlmSUmzW8cVkAgAnOJWQCQzBdPPWa5WlqUufR/kX03/tHi+SKyiuGAUyIkHp+mlPbkme3/o8bjSQIxeFCHWNa1Qe5HFz6ZwlR9EXMSousMwBZTb3/AJh4rZ91n4rQpwduL6r9DzL4lyPwPGRcMCfEkj1WSR61GPOpP8yI5LHtjQz2lBJJvORH2V3J8taspXKK939kTuuvmN4x3yKbqgmGYZRvBP1fgKrm8yKuIT3LlD7fFe7TPc8JLEEHTWAY++rrNSTkSp0uS3ed2tEiACOfnqYpmS3Dgu7cRgxoFtFB1hS3ks6n8qosi2qvYrupEfEeNKrWwhBJLE+QAO9Uy6mKaUSye6Siu5nsReLsWO5rnZJuTs7sIqMUkeKKoiWWrK02IiTHXxFTJBB8lG5SGaEQtVWMRXuVRuhiNHwvjJZVDfUoIHmeRPooNdPFqtyV/wAZwtdi8rJfZhr99EqBMHY9dDqB00rW8tNL1Mu4q2eKKxeTExHpMEfn70qOeLbtlFM8wvGVdG18UlR12JGntRDURnF+oRyJoFcTx/elT0UfPOsubNvSZ1tHD+3u9SoprNZpaJVarIqyZHq9i2hXLtDYRiVnaltjUiItVS5BcNQxkQTxS3KnruKzzjfAajEsuJxOZ8Z482oQe5rbptGuHI80pJdCz+zzhF2693EksYU29AWJz7k9AIHzWrVtbPLijfo18W5s6kuDVcjXQGdVjqB6T6b1ljBJLd1RplPdJqPQocdxwKFdII1quTJ6FlA4Za4Q7uQoMZiB1Oun/ddaWojGNv0OVJ0w9d4ILVsjMZ3Jk6+Vc9avzJ3QlztlDimOe9eDyZUKFPMBdB76TWvFGMIfMZGTjLcuoXscQcqrKCzjR9N5O0DkdPis0oK/Y9j4frHkwLq5LqRYq1nMuxnouw9yNfihT28I6MtH5vxT49kdM4xxU993bTPhynzG0HpJrmaCUsmmVPlfoj554jjayOu5NhsawGhgiB6FtCT5H86esjfEX7fc58W+xrOzll0uSysFyMAxBA8TKdPgV0dHGcW01xX+zViTT5NA+IPtWyzSUeO8M/eVtkHZ1kciCQGn0E0rNi83a/RisuPegljrJZCqQDsJ2Hx+FOyRco0hjXFIyuP4W9lRBF1mdFj6TlJjLqdQSRXOyYJ44pLnlfYzvG4r1B62HW7d7wQwbKOmoDHLPKMuvrWRY3CUt3qb/DsL3ynLt0JBUHZJENSijLNpqamKkj29ckUSZWKKTmktmlELVUuiC5VGMiMwjDOAxMEjbelyk1B7evVfQVrNOs2Kn25D3EL9zvLdxP5AFyz0nX76xQ8cc8sZTVUjhZdLPhwK90IqgdBuDG8En3Irmw1ufzHJPr2NS0cHHa0PSysd48hjr4dCOQ9TAFaMPiWXza62/wDgqelg64qvQps36V6FuuDqwhtikh6NUWDRMpqyYuiVTVytDLr1VsmKK5aqWOoYzUEpETNQXSB+NOlLY6JzbjWHtrdYZQDM/Ov51pxuddTy+pw7M8kvU1PYTH93YuKhXvBczZJGbIyqAQPVTt1pkrq0a9I4P4ZBV+PJcGra9KyvL6nU/p4rlMzvG8aCpGYelKgpylyuDm6vLJPainw7Bd2udh42Gg5gfrRmy73tXQ5kmRY9QBmfXy5e9WxN3USnyMrZhnYjYfntXVlxBJjV0PMcpVcymCsT6N/zVsVPhnXxOWKCnB0VLd66+zNp0pko449jTj1GrzriT49Dc8Uu3b+JuLbYyh2nSdTp6xXH0yjgwpvucDW5IyyOjVdnsUbl9VKCQ2UFmNtCdGDZgNxHKr6dReRba59zDFfEjso21runRKOKw+UEhhHQ0jPNY4OTJStg3A8XUMAdjzrhYfHIvJtadGuWlajZoc2leki7VmMo3b1t2ykAlCreYOuU/capxJ/Ijhmb4xiM91jyBge2lcvUT3TbOzp4bYIpA1nHjwakq0SK9TZWjx3qGwiiBzVGxiRExqLL0Q3KqxiKl886V3HxXASu3jctSDBiPfauDPGoZ2n0swqG2dMqPgnUZRclF1YnUzvkX12q6yxbtx5fT92W3e3LCOKxRXQ6ZtgSASPTeqaTCnli/RmZOCko3yU89eklI27aJrb0JlJImV6umLofnqbI2jS9G4naRl6rZahrGiyUiJjUtlylihVCzOb9sbgW/PMqPxIrZp4txOH4gqy37GWuYghg4LBlIII0II1BB5EGt8FwYEEE7c4xDJuBieZADe5UCaJaWE/b5GmGaSJsP2sD3FuYovcywUVYyBvtMCZMbjz1pGTRyUGsb+r9Ck5yl1NBjuJEfSup1BZoBHUHmK5WPTr/ACZkcuTI8QxjXWZXubGCqjw/J3rsYsUcaTjH7jorg13YHgNu9Yd3YBe8AliBsNvSSdKyaucnkrpS/UfjhfJa/aHwVE7u5YIYZMjgazvEgbaH7qtgyQilFM7Wix+djlHuufoYdFdTNoMmmuUmfmtLnF9TTDTZY/hVHTbOES1JtrERIOrEAeGT5aV57JklPqeFbZawuN7oC4uWUBMESCSP/wAk/wBCr4MrhNNdiIyrlGhs9tyqLAgnkNVjqCa6kfElt5XPoalqOOeoZ4Bxi5jkuBrZW2IHeFh9R5AATV5x/rsDjJV6Mfp87btItcM7PAXO8e6HCE5VUQoI+0STqOlZ9H4NjxS3ydtGzJqZT4XQ0kiu4ZwZibZS4biqhtsv8Tk4KzlYdRqQR8UmTcXfavrYJNySRj3aTNcaTs9AlSEDVbCh00WQ0e56LChrNVWyUiJmqtl0hjNUWWSInaoLxRSxLaVRj0Vl4wbQC76MwGk6QTAPOJNZ8mjWV7ji6/VRw5Un3CfZy1cxwfu7wS5bytkdDBV5hjB6qwiOXnWnT+ERypu/58zPHXx/x54K/FOF4u1eAvsLuRc5uKIUKSViOXiMRz+avPQLTyaguKsyadznrIykPtXZpdnqq4LVt6smKlEmD1dMW4nveVNkbTwvUWTtGF6iy208L0WSokbPUk0U8RcqSGznfbRSbikCfD+ZrbpWqZxPEfxr5GTxFtulb4NGAoXLRGpp6kn0LJl7h3BLl0+FfnQD/MfypOXUwxrlkSmkH8Sz2x3QaQOQgkHnlJ+msMNs3voiGNy5BqYEt4m+gakDQD1POtDypcLqaVio1/Z/FaW7cKApaADqS0eIjyAA/wC65esTlFjsfDOiX+BK9lySD9Ij75+8VTBp0vivojRi1MsU1OJm7HZpSSqtEbmN5/6psW5TaXY63/7cou3Dj0Pe7PhkGGDKxJiBv87fBrnrhOzwCXqQ4i2QFkAARJkegHnoSKtF27K9CpcsEARJAPkOcDfrpVk02WQdwXErlm0thJCM+Zo+seHXWeo+6nrVSUfLTrv/AMGxm4xpFjh/a+5hg1kjMjCR9oZvq9YYmtOn1jjDa+UMhm2mt7M8as31zi85jZDpA09yK6WHLGXc045qQTx92Ld1gTBVuhAGXYRt1qM7rHI14qc4oyOeuNus7tDs1RZFCL0WCiNL1XcTtGlqiyyQ3NUWTQwtRZaiK49Fl0gfirtULWULKo7Jn2V5ny0kH/CQCD0psZqKVnnPHK3wfzOw8Gt4fLmsIizocqhW05Hma7+Hy9twXBihtq0QdqMpw95QPG1tojc5QWH5/NZ9Zmgl5X+UlwaMCampehzDCYiuCenjK0Ebd2hMGicXKumUcT3vamyNo03KLJ2nhuUWFDGvVKIIbl6pIKOJv1dCpMxPaN81w/4QP1P3GteDhfM4OvleX5IFPYzWgFEsST56SAB+PuOlaFNKfJjTKdtnsHW1bYsJU3FJPSBqI9Kc1HKvxNfJlrTNPwhbty2DebLnMKqgIoAEk6eVcvP5cZvYunVvkTNJdAFw/Gd6zAKANSvMxvE+lb82LYk2zdjlXAevDuhDhfomNCZMiD5z8VgXxu16jlKwqOF2Vs2r1oMLoILkklSGBBjkNSCPSsf9Rklkljn07DXCKSkg1w7Hl5bvZRR9MnIrwFlwNRoNCdN+dOW+MehRNMv8MxShWbMGk8ttOh571fSrbbZGSVtJA3BXgyNcJlYZvLbUH3FZJRccm19jgpc89iJFz2SSP/jMepYQZ+aPwS5Kx6E1uwLYVYnRRvudD/uiqzb3cB0PblrcTOUEZusnxA/GnrU8bbQF/ifBe5t2rlz6rqvlTYhSJGbnmltuVaMmJ6eK3vl8jZQ2RTYR7FdmFOVnMMPEFU7DTxOw3JnYdPat+kwqUt7fP6DcOO+WbDieBCW3GYmUcAHrlPTlpW7UR/ttex0MUts0/cxVh5ArgpnpKJM1TZFDGeqtkpHgk7TpVJTUepPC6jktMwJCkgbkClyzRi6bIcoxdNkLsQYOn3GrqV9C6SfQja5Uk0Vr16gAXi7+9SQ2X+x37uzt+8arIAAMT1naRsTryrVp4Y5P+50PP+KbJTipe51HB3cLaQC21tUBgQ2kmd5P412YvFCPw0kYoqMVwD+LccQJdLDS0rlo1lU+ph15io3qV+xKkcfwWMHLbl1jzrz2SFM9FpsylBMM2MRSjVZaXEUBZ739TYWL94qbIsYcRUkNkT4mroiyrdxdWQtspXb9WEzmZu0ovXhJhXYz1gAz8gCtv4IfI83nybpuQ84c2TCnTQGTqTsfY1RzWRCJSJMdgwb9tXWVhM3pzH5VXDNxxtr1ZKlSPMLx9PAbq5B4gCJI1gbAaCono3bWPnoWoE8AwRQm+NkTQHbORA+AZ+K26rKprZ6v8iZZOi9Qxg2zA4nwFFAW4lwSwMhSCpkc1MztJrLKHXF0fVNP9GbFkpqfboa/93S7hT3JyMB9OpWR0nWuG5yx6j+5yvU17o5IXE57gLjWL3eqgOpBDTDawQYIO4r0cpRnHazn7mnZbxuMuYhyzEKOSLK21A0hRP8AWtUbiuEirk3yzVcNvKloWJhsm50DFrYY+wZ4/wDWsepxfE5xMco90XMO5yDNz0PTQAfGlYJNuQhXRJaBZ2IBJGgAEkkamB10opv4V1LRTbND2f7D3yiPddUzFWZNWaOYnYHfrXZxeHT3KTar0Hw00urZpuOdn3xN3MzIEVQEHiJnWSdtNdvKn6rRyzzttV2NGTFvfPQtdm+DmwpLEFyFUwNIWYj5NP0mneGLvqycePai7jOHrdBzlhIK+EwQD0p08akmmO3NGUvdlLlsOUYFBqub6yPs6CJ/GuVPQTjbT4Ovh8Qg0oyXIC72da592dNIbal2yrvSsmVQjukEpKKthvh1vu0YONWJB9Bt7b1xtZqHka2Pjqc/NLzJpx6IvWbwVQqCANKzTzzk/mZ5xcpXIzfE7LBmaZMkkbkDqY0GnWurpc8dqidPDkW1JAi5iK3jmynfxFSLcgVir81dIVKZ7g8SEWSJ1/GAP9v4VMots834jPdl+Reu8RYgIMyhXLnoVKaMf8pVgB5+dXdeQo39DFdokftMz2lLIEZLZtDKAwdC0eIHqACdeQ6xWnzWpKK9KLKZmFzW2g+X/Xtt7UuSU1aOpoM9LaFcNjKyyhR2Y5C8mLpdDN5IMVQTuJrCXLgZkUsFiY316DnVJ5YwaUn1KuaXUqd+ScoBJPIDX4plpKw3C4nYu2VVrqlQ0xMTpHxvUYcsMrag7oW8iBLYqa1JC3Mr4vE+EgbmrwhbMOszOMKXVlHBW1Dg66sCPWNT+FPytuNHFl0NJawfeZmYCFQqTy+mVbz0J+KyK0uCsulkF7M11J0BXwgg+ckddgPYVC4x37lGzM8Uw0vlt6qoCjzYNlI9SdfcV0sU6jcur5+g5PgKcQs9zb/d4DNuSR4Q05sxHQeGs2N78nmPhf6FJ3Ozzhto3ArO7MCGtlYhSNmaDr1EwNR5VfK1C0l6NepduuB7W7yqLaXXQqAZDMA6kag5d2gbQToaqvLlLe4pp/kTHLJPg94dYFxBmM8566k0nPPy5uhl9yTiOCCZcoiRr66dfWoxZN17hbkXOK8Ie5iFNl90XwnRRBOxHLntzq2HNF46kvqLU1VGp4BbS/cNosqrbgE7NOgIQb+KT6bmlYNP5k+XUfz+REI7pUzo3CeEJaUmzHiMlixZjHKRoAPsjSu7hwQxr4DbCEY9Aqlwj6hHmDIp9+owGcR44EJVNT15Vw/EfGPIbhjVs1YdM5q2RcO41LBbn8zBQY0k8qV4V4plzzcMv6BqMKgrQdaeVeiMpUxpCozOM6gaiOXOAdDVJUl8RKvscr7RcTwufNhG0P1L/LPJlg6Dyrg6qGNSvH9jt6TNkcayfcmtYK9aVcQCrDRoBkwdNdI56wa4uTPjySeFls2oTi4pGjxazABAg6nnHSuPDjqJxuuWARxWL4tg6ZjPzoK3/wBN/bcn6G14lsvvQaxN62LTs4BAUk/H51jxxk8ijExpS3KjnF7F16RRNkp0Ub2KpsYCJZCndv06MBGTJtVkuH/umcamA2XymA3po1Wklur6Hnpy3T3F+1d/hgzmDeE9c06r8betZ5R+PjqLfsWMJw4O/ikd3IA0y+Hwn2/SiU3D4SFRRuWMzZScxaQY+0FMR5A/n10bvqPyLYpuMrQItXyBPKY/H9KdKFnbxZ1JcFxMXSXiNKylvB4gsSg1LDT1Hi/KqOCSthLJ0fudI4Pw4Ye0FJ8R1czILeXkK8xqc7zZLXRdCzbky1cuqCGIWRsdJ+aUlNquSVByM329vocMub6y4yDmT/N935V0/CYSWZ10rkrOO1HO7t3LvIPnpXoVC+giU9q5Ie7ZrqLoWY5QJAGpIEk6DbntT4xW1pHHyZHklZ1Psb+y5NL2KdbikSiWnOXc6s679IUxvqa0w0+78RZY1XJ0zh/Dbdm2LdtYQbDf2k6xWjHhhjW1IYkke4nh9p07t0UpEZYED0jb2q8scJR2tcA0nwZM/s0wQtZERg+fvBcLEkuCCJB0y6DQAaCs89LFxaXWqKPGqAfaf9mjH+LYuNcul7fhfKqAZlV2EdEnedJjfVP9G4QpP/vp+YvyK6BLF9i8HYt58QXdoCoFYoogQFUDlpJLTsTUPTQhC8jv+dgljjFcnMMama7bKnwqxC/bDoxOboBEZuXIaxWGDjCMv5x2MsWi69hUuOo0liR0gkEEdZBrLl3dWMjLihyp3t8jTKqRrsTIGh9qHxjv3FpWrLpcJNxT9QESZAIOoPoY+KopL8PuU9yDAIpzZRq5mZiQkga8pOarSbuKfRckJ3wdV7O8ZY2VNyyLabJknKVHODtPrrXoNNlc8abjR0cUm49A5h7/AHgkKQOpj7q09RpQv8ItK5utqIjKdpJ39a58/DMEsryTV32fQd581HamUcTxXB28TZtXAiXHJNuSBqAdYnzOtaMWnwwl8EUn7ITObf4maDE/SxG4BjXnFPk6ToDi3E+3F68PAcr82cyF0JJUDTQA8vauZLUtiFnW5KjMdnsfYV2fFW3uLlkZWyjNP83rtFZNThyyjWJpM6sc64pnT+E3sO1jvML9B/lEyGjUEHZvLnXltRHMsuzN19TVBuTSYIwvG1u3fGGyjwhAYBPVzufStctL5eP4evqbFi+Gov6l3GcM0W6LeUjYpoPcCkQzOqb49ycWSO7bZZR0yxea2o3KuyyY11BO1KcZXeNNv2E5ZxUntMb274lYd0FldQNXAhHHLLG8fart+HafNCL81/TujKp8dTJm9XSUCrmQHM5lQSATPsNacko9Tn6rNfwo0HZe4j3CH+kwkdQAZj0zTWbPFxSf1+5z5F+xgu5drR+oHONPDmtkLmB8yFb0NJyS53enD+pSbJ+FIVQMRDFWUzvKmJpWbiXBV8FRQpC3BClXk68gTIPnMaf4gaa93K9iSPDcIFu54obV7kEaeJSqjXeM2b1FMWe48elfUZHK4p16FHG4bwqtvU37rMOS5UGnt4yZpqmle7sjbj1HeT6I2fYvhWDgkFmxFogPmkZW3DIPsnkedcLxLUamDqkoy6fz1N0KyJNBPiF8i/EggKWIHod6w4YJ4r72dPF/5mOwuJuZ17xiFLDMTOgkTHpXZnjhT2rmiNzOjYW1bWCviI2YwTHrXnJzyO0+PYzTcpdTO9tuDLiHt4hbTt3YLXIAIdEBZbccyWAXaIJ8q7PhOrWO8c5VfT5mDVY5beDC4C7Z/frT4gILSfxHWPCYZiECwZlo09a9HgXw89LOVifNs7n2Q7Q28ZaL2bZtW1OVQwVSY+yFOgrfiyxk3GPY1QnuNFNPLmU41xy5avd3EDQz+BrzPiWr1OPJKMOKo044w4sK8C4j3q6nWtPg+vnnThk6ojPi2coI3Q2uWJPM7Cu6ZwRxDs2l+O+uOSJggxEiDG41Gm1IzadZVUikscZdTmHbHhdrC3hZsXCxJXMjAhkG41gBlJBM+VcrVYIYe/Yw5YRjKkUbrulqyHhmEJcYDU6fVrrGin4rNNqe5Lp2/n1IlJJ0DLGIaz3mZyozwsdAN9Ou9EoqdKPoUb4SRdxoi2QNgLZ9zE0mP/ovqVJLahXugaAIAPIbVE3xH5gvxFnGcZxFp1RLzqpQeHMcv90W0B0GvSti1GROUVLjj9UX3yTSTO1WNLQ/yj8K9A+rOmuhHMjXkqn3k61AHz5+2u+x4q+v0W7WXy0LfiaT/lfuKyHTuH4+6FU52mBz026bVDb5LwOSs09+TvH43QD92lcxdUY3+IqsctuyF0kIx82Ny5JP+hfinyVv7jscnf3Os9k+G2hZe4EGdrry2s6HT09q8b4lnyPKoXwkjradvZEFcPtKOJsoHh1aNxJWSdfOtWWTejTf85OlOTWNm+XVSD0rM/iwtM5yXNnHu199rmNuq5kI9tFGmilSSBHmBXf8OhGGkTj1asXlk0wVxxybWGJ3y3B7C4QB7Vsiluf0F4HzL6A7hRnEWR/9if7hV5fhfyZOZvay/gx/4+IPOT972p/AUqf/AKr6f7OZJ/EScBURbPMZ2HrKiajJzkafsU/yZrcOAbuoB1/3ASPeB8CufJ8tCkR4o+AeTXvxt0P8KB9EZ1TNl5+2/wDvrS//AFXyRK6hjHKAA3MBh7SKXi/C/mT2JDaUWIA+lTHloazbm8vPdoE3ZDwy62U4gEi6bABcaE6tvGh2GtbNQlOO2XKs0QyzjHh9w72fxDXLtpnOYth1JmNT1ri6uEYY5KPHxM9LGTeFMj4/bAZoA+qraWTaQ/8AxR72eY7SY6SYqurS6kvobNGhRHQVxurOfVs5j+1nDILlpwqhmtXSxAAJKkZSY5iTXq/AZylikm+E1+hzdYkpI3vBjFlQNASpMDmyBifckn3rt6VJX8zOnXQ0HZ/Eu2DtOWljMn/2NbcLbjz7jYO4og7V4dXwly4wlk1U6yPEOnLy2rHr8UJYnKS5V0Ng+wF7COe/uiTA/U1yfDUlmjXoMk24v5nQK9QIGudKhgcy7bDNxG0rAEZLY2EwXeQTv/R61yfE+kfr/oxZ/wAZk8L4kvk6n94P3pJ+8D4rFkXK+n+xE/wohsWwwGYA6Df3pFtPgWup/9k=

liczba gości

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

logownie

Opieka prawna: Kancelaria Radców Prawnych Zatwarnicka, Całusiński

ul. Parkowa 4/5,

71-600 Szczecin